Regulamin sprzedaży biletów online na konwent Nanicon 2024

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów na konwent Nanicon 2024 organizowany przez Fundację NaniNani, z siedzibą w Katowicach, ul. Michała Ossowskiego 10/1, 40-843, KRS: 0001102981.

2. Przedmiotem sprzedaży są wejściówki na konwent Nanicon 2024.

3. Sprzedaż wejściówek jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2024.361 t.j.). Ceny podawane w serwisie są cenami brutto.

§2. Zakres usług

1. Sprzedaż wejściówek na Konwent Nanicon 2024 odbywa się za pośrednictwem strony internetowej.

2. Wejściówki na konwent dostarczane są drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail z załącznikiem .pdf do 24 godzin od momentu zakupu.

§3. Warunki zawierania umowy

1. Umowa sprzedaży wejściówek zawierana jest pomiędzy Klientem a Fundacją NaniNani w momencie potwierdzenia zakupu przez Klienta na stronie internetowej.

2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży wejściówek poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy.

§4. Sposoby płatności

1. Płatności za wejściówki można dokonać:

  • a. Tradycyjnym przelewem bankowym.
  • b. Online za pomocą serwisu PayPro.

§5. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotyczące zakupionych wejściówek należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: bilety@nanicon.pl.

2. W przypadku uznania reklamacji, Fundacja NaniNani zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu środków.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja NaniNani.

§7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.

2. Fundacja NaniNani zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich publikacji.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji NaniNani dnia 31 maja 2024 roku.